Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2016-texter-240532,
	title    = {Texter för lagstiftning, rättskipning och rättsinformation},
	booktitle  = {Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {111--171},
}