Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-etal-2016-summary-240534,
	title    = {Summary},
	booktitle  = {Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist},
	author    = {Landqvist, Hans and Laurén, Christer and Nordman, Lieselott and Nordman, Marianne and Kvist, Maria},
	year     = {2016},
	publisher  = {Förlagsaktiebolaget Scriptum},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-7005-34-7},
	pages    = {387--391},
}