Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2016-till-242275,
	title    = {Till glädje, nytta och besvär: juridikens språk},
	abstract   = {Presentation och diskussion av språkbruket inom juridikens fackområde med tanke på fackmäns och icke-fackmäns kompetenser och behov},
	booktitle  = {Göteborgs Bokmässa 2016, 24 september},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}