Skip to main content

BibTeX

@book{holmer-2016-grammatik-244232,
	title    = {Grammatik i SAOL. En undersökning av grammatisk information i Svenska Akademiens ordlista över 130 år.},
	author    = {Holmer, Louise},
	year     = {2016},
	publisher  = {Inst. för svenska språket},
	address   = {Göteborg},
}