Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2016-vilka-244760,
	title    = {Vilka översättare finns (ännu inte) med i Svenskt översättarlexikon? Några iakttagelser utifrån översättningssociologiska och metalexikografiska perspektiv},
	booktitle  = {Den andra halvan av nationallitteraturen Om översättningarnas plats i svensk litteratur-, språk- och kulturhistoria. En konferens anordnad av Svenskt översättarlexikon, Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet 26 november 2016},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2016},
}