Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{Wilhelmsson-Kenneth2010-247440,
	title    = {Automatisk generering av frågor som svensk text besvarar: ett informationssystem},
	abstract   = {Vilken information kan en text sägas innehålla? Ett enkelt svar är ”de frågor som den besvarar.” I vilken grad går det i så fall att automatiskt generera dessa frågor och därmed programmera ett frågebesvarande informationssystem för svensk text?},
	booktitle  = {Röster från Humanisten 2010},
	author    = {Wilhelmsson, Kenneth},
	year     = {2010},
}