Skip to main content

BibTeX

@techreport{landqvist-rogstrom-2016-kunskapsorganisation-247451,
	title    = {Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)},
	author    = {Landqvist, Hans and Rogström, Lena},
	year     = {2016},
	publisher  = {Institutionen för svenska språket},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1401-5919},
}