Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{volodina-pilan-2016-svalex-248116,
	title    = {SVALex: en andraspråksordlista graderad enligt CEFR nivåer.},
	booktitle  = {Svenskans Beskrivning 35, Göteborg 2016},
	author    = {Volodina, Elena and Pilán, Ildikó},
	year     = {2016},
}