Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{LindströmTiedemann-Therese2016-248119,
	title    = {Lärka som didaktiskt verktyg. Undersökning om studenternas metaspråkliga kunskap.},
	booktitle  = {Svenskans Beskrivning 35, 11-13 maj 2016, Göteborg},
	author    = { Lindström Tiedemann, Therese and Volodina, Elena},
	year     = {2016},
}