Skip to main content

BibTeX

@edited_book{helgesson-etal-2017-text-250550,
	title    = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys},
	abstract   = {Syftet med Text och kontext. Perspektiv på textanalys är att presentera olika metoder för att analysera texter av olika slag och visa hur metoderna kan användas för att besvara olika forskningsfrågor. Författarna redovisar ett antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter.

Bokens undertitel, perspektiv på textanalys, syftar på ett antal skilda forskningstraditioner som ofta används inom dagens textforskning. Denna teoretiska och metodologiska variation ligger också till grund för upplägget av boken. Den övergripande tanken är att de olika kapitlen ska presentera undersökningar ”från ax till limpa” med särskilt fokus på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.

Text och kontext riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.},
	editor    = {Helgesson, Karin and Landqvist, Hans and Lyngfelt, Anna and Nord, Andreas and Wengelin, Åsa},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups },
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
}

@article{landqvist-2017-finlandssvensk-260769,
	title    = {Finlandssvensk ordbok - nu också på nätet},
	journal   = {LexicoNordica},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2017},
	volume    = {24},
	pages    = {233--252},
}

@inProceedings{landqvist-etal-2017-roster-261730,
	title    = {Röster i teknikens värld. Termer, fackexperter och språkexperter},
	booktitle  = {Keng, N., A. Nuopponen & D. Rellstab (toim.) 2017. Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017, VAKKI Publications 8. },
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
	publisher  = {Vaasan yliopisto},
	address   = {Vaasa},
	ISBN     = {978-952-68538-4-0},
}

@misc{landqvist-etal-2017-"gryta-261413,
	title    = {"Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material ..." Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
	publisher  = {Språkrådet i Norge},
	address   = {Oslo},
	ISBN     = {978-82-93424-07-9},
	pages    = {17--30},
}

@inProceedings{bendegard-etal-2017-fackexperter-258302,
	title    = {Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer},
	booktitle  = {Varför svenska? Svenskans beskrivning 36, Uppsala 25-27 oktober 2017. Program},
	author    = {Bendegard, Saga and Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
	address   = {Uppsala},
}

@inProceedings{landqvist-2017-finland-257423,
	title    = {Finland + juridik + svenska = SANT!!!},
	booktitle  = {Föredrag vid Bok & Bibliotek 2017},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2017},
}

@incollection{helgesson-etal-2017-avslutning-250564,
	title    = {Avslutning},
	booktitle  = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) },
	author    = {Helgesson, Karin and Landqvist, Hans and Lyngfelt, Anna and Nord, Andreas and Wengelin, Åsa},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups Utbildning AB},
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
	pages    = {229--231},
}

@inProceedings{landqvist-etal-2017-subject-254776,
	title    = {Subject Experts and Linguists discussing Terminological Issues in Sweden 1941-1983: Suggestions, Conclusions and Recommendations },
	booktitle  = {21st Conference on Languages for Specific Purposes 2017. Interdisciplinary knowledge-making: Challenges for LSP Research 28–30 June 2017, Book of Abstracts, Norwegian School of Economics, Bergen},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
}

@incollection{landqvist-2017-skriftbruksansatser-250591,
	title    = {Skriftbruksansatser - en introduktion},
	booktitle  = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups },
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
	pages    = {49--51},
}

@incollection{landqvist-2017-maktutovning-250566,
	title    = {Maktutövning, styrdokument och gymnasieelever. Kritisk diskursanalys och ämnesplanerna i svenska inom gymnasieutbildningen},
	booktitle  = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups },
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
	pages    = {95--110},
}

@incollection{helgesson-etal-2017-inledning-250554,
	title    = {Inledning},
	booktitle  = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys},
	author    = {Helgesson, Karin and Landqvist, Hans and Lyngfelt, Anna and Nord, Andreas and Wengelin, Åsa},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups Utbildning AB},
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
	pages    = {11--14},
}

@inProceedings{landqvist-etal-2017-roster-250308,
	title    = {Röster i teknikens värld. Termer, språkexperter och fackexperter},
	booktitle  = {Ääniä – Röster – Voices – Stimmen, VAKKI-symposiumi XXXVII, Vaasa 9–10.2.2017},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
}