Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2017-maktutovning-250566,
	title    = {Maktutövning, styrdokument och gymnasieelever. Kritisk diskursanalys och ämnesplanerna i svenska inom gymnasieutbildningen},
	booktitle  = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups },
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
	pages    = {95--110},
}