Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{bendegard-etal-2017-fackexperter-258302,
	title    = {Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer},
	booktitle  = {Varför svenska? Svenskans beskrivning 36, Uppsala 25-27 oktober 2017. Program},
	author    = {Bendegard, Saga and Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
	address   = {Uppsala},
}