Skip to main content

BibTeX

@misc{landqvist-etal-2017-"gryta-261413,
	title    = {"Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material ..." Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2017},
	publisher  = {Språkrådet i Norge},
	address   = {Oslo},
	ISBN     = {978-82-93424-07-9},
	pages    = {17--30},
}