Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-etal-2018-glasburkar-270923,
	title    = {Gud, glasburkar och Kinnekulle. Hur skapade sig den västgötske prästen Clas Bjerkander en position som respekterad forskare i 1700-talets Sverige?},
	booktitle  = {Göteborgs Bokmässa 2018, 27 september–30 september 2018},
	author    = {Landqvist, Hans and Rogström, Lena and Horn, Greta},
	year     = {2018},
}