Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{bendegard-etal-2019-"forslagsvis-280439,
	title    = {”Förslagsvis kunde en ren översättning av de tyska uttrycken användas”. Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Red. Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 102},
	author    = {Bendegard, Saga and Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2019},
	publisher  = {Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet},
	address   = {Uppsala},
	ISBN     = {978-91-519-1037-6},
}