Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-etal-2019-institutionella-280478,
	title    = {Institutionella aktörer och terminologiarbete – (om)organisation av terminologiska infrastrukturer i Sverige},
	booktitle  = {Poster vid Svenskans beskrivning 37, Åbo Akademi, 8–10 maj 2019},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2019},
}