Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1996-facktermer-283510,
	title    = {Om facktermer utanför fackspråket – exemplet "straff" och "påföljd"},
	booktitle  = {Tyst, nu talar jag! Tradition, information och humanister. Humanistdag-boken nr 9},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	publisher  = {Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	pages    = {113--121},
}