Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-1996-facktermer-283510,
	title    = {Om facktermer utanför fackspråket – exemplet "straff" och "påföljd"},
	booktitle  = {Tyst, nu talar jag! Tradition, information och humanister. Humanistdag-boken nr 9},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	publisher  = {Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	pages    = {113--121},
}

@article{landqvist-1996-"straff"-114025,
	title    = {"Straff" och "påföljd" - finns det någon skillnad?},
	journal   = {Rättstrycket. Juridiska Föreningen i Göteborg},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	volume    = {1996},
	number    = {2},
	pages    = {18--21},
}

@book{landqvist-1996-svenskt-95684,
	title    = {Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland. En komparativ studie av några syntaktiska och lexikala drag i skuldsaneringslagstiftningen},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1102-4518},
}

@inProceedings{landqvist-1996-skuldsanering-113325,
	title    = {Om skuldsanering stadgas i 8 kap. Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland},
	booktitle  = {Ivars, A-M et al. (utg.), Svenskans beskrivning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	volume    = {21},
	pages    = {172--182},
}

@inProceedings{landqvist-1996-personligt-113327,
	title    = {Hur personligt är "Personligt"? Några synpunkter på minilektbegreppet},
	booktitle  = {Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVI. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 21.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	pages    = {124--135},
}

@inProceedings{landqvist-1996-svenskt-113326,
	title    = {Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland},
	booktitle  = {Laurén, C. & M. Nordman (red.), Fackspråk i olika kontexter. Forskning i Norden. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja rapportteja 13.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1996},
	pages    = {108--122},
}