Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-kore-2019-samtal-284280,
	title    = {Samtal om Svenskt översättarlexikon – SÖL},
	booktitle  = {Presentation vid Hieronymusdagen, 30 september2019, Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet & Göteborgs stadsbibliotek},
	author    = {Landqvist, Hans and Koré, Linnéa},
	year     = {2019},
}