Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2020-forsiktiga-296663,
	title    = {Försiktiga myndigheter och tvärsäkra politiker?},
	journal   = {Språkbruk},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2020},
	volume    = {2020},
	number    = {3},
	pages    = {38--41},
}