Skip to main content

BibTeX

@article{blensenius-klang-2020-tiden-289024,
	title    = {Tiden ur spel},
	journal   = {Språktidningen},
	author    = {Blensenius, Kristian and Klang, Per},
	year     = {2020},
	volume    = {2020},
	number    = {1},
	pages    = {38–43},
}

@inProceedings{blensenius-rogstrom-2020-hantera-299830,
	title    = {Att hantera grammatisk förändring i en deskriptiv ordbok},
	abstract   = {This paper studies the representation of more or less novel constructional types in five Swedish dictionaries of different types and, to a certain extent, different ages. Based on a number of constructional types, the aim is to find out which of them have been entered in the dictionaries and how the types are treated from a normative and a descriptive point of view. The study also discusses the normative role of the contemporary dictionary in relation to the constructional types.},
	booktitle  = {Nordiska studier i lexikografi 15, Helsingfors, 4−7 juni 2019 / C. Sandström, U-M. Forsberg, C. af Hällström-Reijonen, M. Lehtonen & K. Ruppel (red.)},
	author    = {Blensenius, Kristian and Rogström, Lena},
	year     = {2020},
	publisher  = { Nordisk Forening for Leksikografi},
	address   = {Helsingfors},
	ISBN     = {978-952-7359-03-7},
}

@inProceedings{blensenius-vonmartens-2020-analys-300123,
	title    = {Analys av relativa ordformsfrekvenser för en bättre ordbok},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning, 37. Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8–10 maj 2019. Red. av Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén},
	author    = {Blensenius, Kristian and von Martens, Monica},
	year     = {2020},
	publisher  = {Svenska språket vid Åbo Akademi},
	address   = {Åbo},
	ISBN     = {978-952-12-4021-8},
}