Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2020-[recension-300080,
	title    = {[Recension av] Svenskan i Finland – i dag och i går. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet
i Finland.) Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 2015–2019. ISSN 0039-6842.},
	journal   = {Språk och stil. Tidskrift för svensk språkforskning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2020},
	volume    = {30},
	pages    = {294--307},
}