Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{Blensenius-Kristian2020-300123,
	title    = {Analys av relativa ordformsfrekvenser för en bättre ordbok},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning, 37. Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8–10 maj 2019. Red. av Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén},
	author    = {Blensenius, Kristian and von Martens, Monica},
	year     = {2020},
	publisher  = {Svenska språket vid Åbo Akademi},
	address   = {Åbo},
	ISBN     = {978-952-12-4021-8},
}