Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2021-"finlandssvenska"-304467,
	title    = {”finlandssvenska” + ”betydelsefulla” + ”översättare till svenska språket” = ?
Upplysningar och urval i Svenskt översättarlexikon},
	booktitle  = {Sektionsföredrag vid Svenskan i Finland 19, 6–7 maj 2021, Åbo Akademi i Vasa},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2021},
}