Skip to main content

BibTeX

@edited_book{skoldberg-etal-2021-svensk-305242,
	title    = {Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, andra upplagan},
	abstract   = {Andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien har utarbetats av en forskargrupp vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Den är utgiven av Svenska Akademien och publicerad i ordboksportalen svenska.se},
	editor    = {Sköldberg, Emma and Blensenius, Kristian and Hannesdottir, Anna Helga and Holmer, Louise and Landqvist, Hans and Martens, Monica and Petersson, Stellan and Hult, Ann-Kristin and Ribeck, Judy Carola and Wenner, Lena and Wang, Petrus and Bäckerud, Erik},
	year     = {2021},
	publisher  = {Svenska Akademien},
	address   = {Stockholm},
}