Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-etal-2021-vill-310091,
	title    = {Vem vill ta hand om termerna? Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan},
	abstract   = {Presentation av arbetet inom det pågående projektet Termer i tid – tidens termer, https://sites.uwasa.fi/term/ },
	booktitle  = {Terminologifrämjandets höst-term-in 2021},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2021},
}