Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2022-telefoner-316926,
	title    = {Telefoner, tidpunkter och termometrar – i verkligheten och i språket},
	journal   = {GU Journalen},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2022},
	volume    = {2022},
	number    = {3},
	pages    = {54--55},
}