Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2022-finlandssvenska-317134,
	title    = {Finlandssvenska översättare i Svenskt översättarlexikon utifrån översättningssociologiska utgångspunkter},
	booktitle  = {Svenskan i Finland 19. Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Vasa 6–7 maj 2021. Red. Siv Björklund, Bodil Haagensen, Marianne Nordman och Anders Westerlund},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2022},
	publisher  = {Åbo Akademi/Svensk-Österbottniska Samfundet},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-69650-4-8},
}