Skip to main content

BibTeX

@incollection{petersson-etal-2022-vagar-321666,
	title    = {Vägar in i en profession – ämneslärarprogrammet i svenska },
	booktitle  = {Använd rummet Högskolepedagogiska metoder för aktiva lärsalar / Veronica Alfredsson, Noomi Asker, Christel Backman, Sara Uhnoo (red.).},
	author    = {Petersson, Stellan and Andréasson, Maia and Malmberg, Anja},
	year     = {2022},
	publisher  = {Studentlitterstur},
	address   = {Lund},
	ISBN     = {9789144157795},
	pages    = {303--310},
}