Skip to main content

BibTeX

@incollection{holmer-blensenius-2023-stavning-323528,
	title    = {Stavning och böjning av lånord. De orange blinkrarna},
	abstract   = {Holmer & Blensenius har bidragit med underlag till kapitlet i fråga. Den slutliga utformningen har gjorts av Språkrådet.},
	booktitle  = {Maria Bylin & Björn Melander (red.). Språkrådet rekommenderar. Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor},
	author    = {Holmer, Louise and Blensenius, Kristian},
	year     = {2023},
	publisher  = {Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen},
	address   = {Stockholm},
	ISBN     = {978-91-86959-90-6},
	pages    = {93--104},
}