Skip to main content

BibTeX

@misc{landqvist-2023-allmansprak-324658,
	title    = {Allmänspråk och fackspråk i en ordbok över allmänspråket},
	abstract   = {Blogginlägg med anledning av det uppmärksammade "snippa-målet" 2023},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2023},
	number    = {2023-03-20},
}