Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2023-svenskt-330560,
	title    = {Svenskt översättarlexikon för forskningsändamål: några utgångspunkter, resultat och funderingar},
	abstract   = {Föredrag (inbjuden talare) vid Textseminariet, SOL-centrum, Lunds universitet, 24 november 2023},
	booktitle  = {Textseminariet, SOL-centrum, Lunds universitet, 24 november 2023},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2023},
}