Skip to main content

BibTeX

@misc{holmer-etal-2023-nordiska-334604,
	title    = {Nordiska studier i lexikografi 16. Rapport från 16:e konferensen om lexikografi i Norden, Lund 27-29 april 2022.},
	abstract   = {Nordiska studier i lexikografi 16 rapporterar från den 16:e konferensen i lexikografi, som genomfördes i Lund 27–29 april 2022. Volymen innehåller 30 bidrag som bygger på inlägg från konferensen i form av plenarföreläsningar, sektionsföredrag och posterpresentationer.
Artiklarna spänner innehållsligt över ett brett fält, men samtliga anlägger någon form av lexikografiskt perspektiv. Flera av dem anknyter till konferensens tema Lexikografiska
utmaningar. Merparten av bidragen är författade på danska, norska eller svenska, men ett mindre antal är skrivna på engelska.},
	author    = {Holmer, Louise and Horn, Greta and Landqvist, Hans and Nilsson, Pär and Nordgren, Eva and Sköldberg, Emma},
	year     = {2023},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-986791-5-1},
}