Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2024-finlandssvenska-335636,
	title    = {Finlandssvenska översättare i Svenskt översättarlexikon},
	abstract   = {Svenskt översättarlexikon innehåller artiklar om sverigesvenska och finlandssvenska översättare. Vilka översättare i lexikonet kan sägas vara finlandssvenskar? Och finns det några finlandssvenska översättare som inte ingår i lexikonet – men som borde göra det?

},
	journal   = {Språkbruk},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2024},
	volume    = {2024},
	number    = {2024-03-07},
}