Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2005-nar-33672,
	title    = {När Surgeon on call blir Lyssna på mitt hjärta: om översättning av romantitlar i Vita serien},
	booktitle  = {Mård-Miettinen, K. & Niemelä, N. (eds), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXV, Vörå, 12-13 Feb. 2005. (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 32.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2005},
	pages    = {184--193},
}