Skip to main content

BibTeX

@edited_book{alvstad-etal-2004-texter-33682,
	title    = {Texter emellan 6. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2002-2004},
	editor    = {Alvstad, Cecilia and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2004},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}