Skip to main content

BibTeX

@edited_book{englunddimitrova-landqvist-2006-svenska-33684,
	title    = {Svenska som källspråk och målspråk. Aspekter på översättningsvetenskap},
	editor    = {Englund Dimitrova, Birgitta and Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
}