Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2004-granser-33685,
	title    = {Ord och gränser. Om "sushi", "sal" och ett antal andra ord i svenskan},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
	volume    = {2004},
	number    = {2},
	pages    = {15--22},
}