Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2005-nar-33686,
	title    = {När Corridors of healing blir Tveksam diagnos: vad finns under ytan på översatta romantitlar i Vita serien?},
	booktitle  = {Under ytan. Humanistdag-boken 18},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2005},
	pages    = {163--169},
}