Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2005-nar-33686,
	title    = {När Corridors of healing blir Tveksam diagnos: vad finns under ytan på översatta romantitlar i Vita serien?},
	booktitle  = {Under ytan. Humanistdag-boken 18},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2005},
	pages    = {163--169},
}

@edited_book{alvstad-etal-2005-texter-33683,
	title    = {Texter emellan 7. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2003-2005.},
	editor    = {Alvstad, Cecilia and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Ljunggren, Magnus and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2005},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}

@inProceedings{landqvist-2005-nar-33672,
	title    = {När Surgeon on call blir Lyssna på mitt hjärta: om översättning av romantitlar i Vita serien},
	booktitle  = {Mård-Miettinen, K. & Niemelä, N. (eds), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXV, Vörå, 12-13 Feb. 2005. (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 32.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2005},
	pages    = {184--193},
}