Skip to main content

BibTeX

@edited_book{landqvist-2004-rapport-33687,
	title    = {Rapport från Konferens om översättarutbildningar i Sverige. Göteborg den 5-6 maj 2004},
	editor    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2004},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}