Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2024-forutsattningar-337141,
	title    = {Förutsättningar, upplägg och utvärderingar. Utmaningar för och möjligheter med två utbildningar i terminologi vid Göteborgs universitet},
	booktitle  = {Att undervisa i terminologi – utmaningar och möjligheter. Konferens 23–24 maj i Stockholm},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2024},
}