Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-etal-2024-"appendicit"-337164,
	title    = {Hur kan "appendicit", "blodförgiftning" och "hyperaktivitetssyndrom" behandlas? Medicinens fackområde i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 38. Förhandlingar vid trettioåttonde sammankomsten Örebro 4–6 maj 2022. Del II. Redigerad av Denny Jansson, Ida Melander, Gustav Westberg & Daroon Yassin Falk},
	author    = {Landqvist, Hans and Sköldberg, Emma and Holmer, Louise},
	year     = {2024},
	publisher  = {Örebro universitet},
	address   = {Örebro},
	ISBN     = {978-91-87789-90-8},
}