Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{adesam-etal-2024-sprakforandring-337166,
	title    = {Språkförändring på bar gärning. En mikrodiakron korpusstudie av pågående förändringar i stavning, lexikon och grammatik},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 38: Förhandlingar vid trettioåttonde sammankomsten. Örebro 4–6 maj 2022, Del I},
	author    = {Adesam, Yvonne and Berdicevskis, Aleksandrs and Coussé, Evie},
	year     = {2024},
	publisher  = {Örebro universitet},
	address   = {Örebro},
	ISBN     = {978-91-87789-89-2},
}

@article{berdicevskis-etal-2024-drop-326112,
	title    = {To drop or not to drop? Predicting the omission of the infinitival marker in a Swedish future construction},
	journal   = {Corpus Linguistics and Linguistic Theory},
	author    = {Berdicevskis, Aleksandrs and Coussé, Evie and Koplenig, Alexander and Adesam, Yvonne},
	year     = {2024},
	volume    = {20},
	number    = {1},
	pages    = {219–261},
}