Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2006-varierande-34957,
	title    = {Varierande normer eller fullständig normlöshet i Vilda västern? Om översättning av titlar till Bill och Ben-romaner},
	booktitle  = {Lehtinen, Esa & Nina Niemelä (eds.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXVI, Vasa 11-12.2.2006 (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 33).},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	ISBN     = {952-476-156-4},
	pages    = {150--161},
}