Skip to main content

BibTeX

@edited_book{landqvist-etal-2006-texter-34958,
	title    = {Texter emellan 8. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2004-2006},
	editor    = {Landqvist, Hans and Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Lindvall, Lars and Ljunggren, Magnus and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall},
	year     = {2006},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
}