Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2006-"lira-35816,
	title    = {"Lira utanför", "marschkaggar", "rörpulare" och "Ankdammen": en pilotstudie av svensk musikerslang},
	journal   = {Tidskriften Nordiska Språk Nättidskrift},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2006},
	volume    = {2006},
}