Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2007-"dragsnork"-55020,
	title    = {"Dragsnork", "tarmgnidare" och "plåga skinn": fackslangtermer bland svenska musiker},
	booktitle  = {Lehtinen, Esa & Nina Niemelä (utg.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXVII, Vasa 9-10.2.2007 (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 34)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2007},
	pages    = {177--187},
}