Skip to main content

BibTeX

@article{JohanssonKokkinakis-Sofie1999-55910,
	title    = {Beskrivning av några problem vid automatisk analys av text},
	journal   = {Från dataskärm och forskarpärm, "Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby", MISS, Göteborgs universitet},
	author    = {Johansson Kokkinakis, Sofie and Kokkinakis, Dimitrios},
	year     = {1999},
	volume    = {No 25},
	pages    = {88--95},
}