Skip to main content

BibTeX

@edited_book{ekblad-etal-2007-texter-59137,
	title    = {Texter emellan 9. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2005-2007 },
	editor    = {Ekblad, Sven and Haglund-Dragic, Monica and Landqvist, Hans and Lindvall, Lars and Ljunggren, Magnus and Malmgren, Sven-Göran and Stålhammar, Mall and Söhrman, Ingmar},
	year     = {2007},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1404-1065},
}